Åpningstider

Åpen i dag fra 12:00 til 14:30
Deretter fra 18:30 til 22:30